Ačkoliv je povinné ručení za škody způsobené provozem vozidla v naší republice nutné, občas nastanou situace, kdy musíte podat výpověď povinného ručení. Tento proces může být někdy poměrně obtížný, vyjednávání s pojišťovnami není vždy úplně zábavná činnost, přesto se pojďme podívat, při jakých příležitostech můžete smlouvu vypovědět a co při tom musíte dodržet.

Automobil

Kdy je možné zažádat o výpověď povinného ručení

Smlouvu samozřejmě můžete vypovědět, pokud se blíží ke svému konci – tedy pokud uplynul rok od jejího uzavření. V takovém případě je však nutné upozornit pojišťovnu a doručit výpověď na některou z jejích poboček nejpozději do šesti týdnů před ukončením smlouvy. V takovém případě povinné ručení zaniká s dnem skončení platnosti zelené karty, kterou vozíte ve svém vozidle.

Pokud uzavřete smlouvu novou, můžete výpověď povinného ručení podat do osmi týdnů od uzavření. Peníze za nespotřebované pojistné vám pojišťovna vrátí zpět a pojistka končí přesně do osmi dnů od doručení výpovědi pojišťovně. Tohoto způsobu můžete využít, pokud máte pocit, že jste uzavřeli nevýhodné pojištění a našli jste jiné, které vám přijde lepší. Smlouvu můžete ukončit i v případě odehrání pojistné události – v takovém případě na to máte čas až tři měsíce.

Výpověď povinného ručení také můžete podat, když se změní výše pojistného. Pojišťovna má samozřejmě povinnost vás informovat o všech změnách, které proběhnou. Jestliže nesouhlasíte, můžete podat výpověď smlouvy a to až do jednoho měsíce od oznámení změny.

V případě, že vyřazujete auto z centrálního registru vozidel a vracíte tak patřičnému úřadu poznávací značky, můžete samozřejmě rovněž požádat o ukončení pojistné smlouvy. Musíte ovšem spolu s výpovědí poslat vaší pojišťovně i kopii velkého technického průkazu, kde je vše patřičně zaznamenané. Nespotřebované pojištění dostanete zpět.

S vaší pojišťovnou se ovšem můžete i domluvit na ukončení smlouvy, i když nesplňujete žádný z předchozích bodů. Takzvaná výpověď povinného ručení dohodou ovšem musí být písemně potvrzena i ze strany pojišťovny. Navíc počítejte s tím, že bude potřeba uvést důvod – nespokojenost a podobně. S uvedením lepší nabídky od konkurenční pojišťovny ovšem neuspějete.

Existuje i ještě jeden důvod pro zánik pojistné smlouvy, tento postup vám však velmi důrazně nedoporučujeme – prostě nezaplatíte pojistku na další období. Pojišťovna vám sice může smlouvu ukončit, zároveň však po vás bude vyžadovat dlužnou částku i s určitým penálem.