Půjčka Kredia

Potřebujete-li rychle peníze, můžete zkusit rychlou online půjčku Kredia. K jejímu získání je třeba se na webu nejprve registrovat jako zákazník a teprve poté můžete o půjčku požádat. Avšak výše první půjčky je maximálně 1000 Kč. Vrátit peníze musíte do sjednané doby, a to maximálně do 30 dní. Při opakovaných žádostech (vždy po zaplacení předchozí půjčky) můžete svůj limit navýšit, avšak maximálně o 1000 Kč, až do maximální výše 10000 Kč.

Poplatek za poskytnutí půjčky Kredia se odvíjí od výše půjčených prostředků, ale i od sjednané doby splatnosti.

Výhody půjčky Kredia

 • Rychle vyřízená žádost
 • Možnost žádat online formulářem i přes sms
 • Možnost opakovaných půjček
 • Možnost zvolit si, do kdy půjčku vrátíte, maximálně však 30 dní
 • Není nutné dokládat příjem
 • Možnost kdykoliv předem splatit půjčené peníze
 • Možnost rozdělení dlužné částky až na 3 splátky, splácet je však budete již inkasní společnosti
 • Možnost prodloužení doby splatnosti až o 10 dní, avšak toto prodloužení již taktéž řeší inkasní agentura
 • Společnost Kredia má na svých stránkách uvedeny všechny poplatky a neskrývá ani podmínky vymáhání nesplacených pohledávek a řešení sporů

Nevýhody půjčky Kredia

 • Nutnost registrace na webu
 • Limit půjčené částky při první žádosti maximálně 1000 Kč
 • Limity při každé další žádosti vyšší vždy maximálně o dalších 1000 Kč
 • Předčasné splacení neovlivní výši poplatku za sjednání půjčky, takže jím neušetříte
 • Společnost Kredia předává své pohledávky inkasní agentuře už první den následující po dni splatnosti.
 • Společnost neposkytuje půjčky osobám uvedeným na seznamu dlužníků

O společnosti Kredia

Tuto rychlou online půjčku poskytuje společnost Kredia s. r. o., dceřiná společnost isladnské Kredia ehf. Jejím přemětem podnikání je poskytování malých půjček dospělým osobám s trvalým pobytem na území ČR.