Solus seznam dlužníků k nahlédnutí

Žádáme-li o úvěr, jsme velmi často prověřování v rámci různých bankovních, ale také nebankovních registrů. Pokud existuje jeden, který patří mezi nejznámější, je to zcela určitě Solus.

Ten sám sebe prezentuje jako zájmové sdružení právnických osob. Jeho členy jsou třeba tuzemské banky, operátoři, pojišťovny, ale i dodavatelé energií. A proč právě oni Solus registr dlužníků využívají? Hlavně proto, že jim tak dokáže poskytnout informace o jejich klientech. Tedy hlavně o tom, jaké měli v minulosti finanční problémy, jelikož se jedná o registr negativní – tedy konkrétně nabízí Solus seznam dlužníků k nahlédnutí. A to jak zapojeným podnikatelům, tak i komukoliv dalšímu, kdo projeví zájem.

Jak lze informace získat?

Pokud nás zajímá, zda jsme v registru také uvedeni, máme možnost to zjistit za jasně daných podmínek. Je třeba říci, že Solus seznam dlužníků k nahlédnutí neposkytuje veřejně, ani bezplatně. V daném směru máme možnost požádat o takzvaný SMS výpis, který je velmi rychlou možností, jak se informace dozvědět.

Druhou variantou je poté klasický výpis zaslaný poštou. V obou případech požaduje registr dlužníků SOLUS  identifikaci vaší osoby, také proto, aby se dané informace nedostaly k nepovolaným osobám, které k jejich získání nemají žádné konkrétní důvody.

Jak se můžeme do registru SOLUS dostat?

Odpověď je poměrně jednoduchá, jelikož stačí prohřešek v rámci naší finanční spolehlivosti. Může se jednat o pozdě zaplacené faktury od operátora, pozdě hrazené splátky půjček, ale i pozdě zaplacené nedoplatky za energie, nebo za pojistné služby. A protože Solus poskytuje seznam dlužníků k nahlédnutí dalším institucím, ty mohou velmi snadno zjistit, jaké prohřešky máme. A ty mohou být důvodem toho, že nám nemusí být schválena půjčka.

Na jak dlouho jsme evidováni?

Záznam v registru zůstává zhruba 2-3 roky. Nikoliv po našem prohřešku, ale až od chvíle, kdy náš problém napravíme a dlužnou částku uhradíme. Pokud tedy stále nemáme vše v pořádku, lhůta pro vymazání ještě nezačíná běžet.