Do Spojených států amerických můžeme vyrazit za prací, za zábavou, stejně jako za kombinací obojího. Vybaveni bychom měli být znalostmi jazyka, penězi, ale také pojistkou. Samozřejmě když už v dané zemi jsme, chceme se zdržet co možná nejdéle. A proto se vyplatí mít i nejlevnější cestovní pojištění do USA. Pojďme se společně podívat na to, jak ho vlastně sjednat, nebo v čem by pro nás mělo být tím hlavním přínosem.


Porovnat nabídky cestovního pojištění do USA


Jak najít nejnižší cenu cestovního pojištění do USA?

Začneme tedy onou finanční stránkou. Dnes už není nutné navštěvovat konkrétní pobočky různých pojišťoven, jelikož ceny lze porovnat online. Samozřejmě stejně pohodlně je možné pojistku i sjednat. Stačí k tomu termín cesty a máme jasný přehled o tom, u koho se pojistit a kolik bude cestovní pojištění do USA stát. Hledět bychom měli hlavně na jednotlivé pojistné limity, tedy na částky, které se vztahují právě k samotné ochraně a k tomu, kolik za nás pojišťovna zaplatí. Čím jsou dané částky větší, tím pro nás samozřejmě lépe.

Co by mělo pojištění do USA obsahovat?

Důležité je vědět také to, co má správná pojistka obsahovat. I to nejlevnější cestovní pojištění do USA na trhu by mělo primárně nabídnout krytí v případě zdravotnického ošetření, převozu, nebo třeba operace. To je dnes základ většiny pojistek.

Dále je vhodné pojistit naše zavazadla, a to proti krádeži – ať už v letadle či na hotelu. Také bychom měli myslet na naši odpovědnost. Pokud svým jednáním způsobíme škodu na majetku či na zdraví, může ji cestovní pojištění do USA, tedy konkrétní pojišťovna uhradit.

Co je také důležité vzít v potaz, to jsou i případné sportovní aktivity. Jdeme-li lyžovat, nebo vykonávat jiný sport podobného adrenalinového rázu, je to vhodné to do pojistky zahrnout. Jedině tak bude cestování do USA vyhovovat nejenom cenou, ale i stupněm ochrany, jaký potřebujeme.


Porovnat nabídky cestovního pojištění do USA